oferta

Recenzje raportówOferujemy usługi w zakresie ekspertyz i recenzji raportów z wyników badań. Oceniamy zaprezentowane w raportach metod badań i analizy danych badawczych, kwestie poprawności doboru prób oraz weryfikacje raportów pod kątem statystyki opisowej oraz spełnienia metodologicznych kryteriów naukowości, obiektywizmu i rzetelności.

Posiadamy duże doświadczenie w recenzowaniu raportów z wyników badań społecznych, w szczególności badań ewaluacyjnych, edukacyjnych, rynku pracy i diagnoz problemów społecznych.