oferta

DoradztwoCzęsto spotykamy się z sytuacją, w której osoby podejmujące współpracę z nami dysponują potencjałem do zgromadzenia materiału badawczego, nie posiadają jednak wiedzy metodologicznej niezbędnej do opracowania prób badawczych, doboru metod czy analiz danych. Właśnie z tych względów oferujemy doradztwo indywidualne w zakresie metodologii realizowanych przez Państwa projektów badawczych.

Nasi eksperci posiadają także doświadczenie w zamówieniach publicznych, dzięki czemu oferujemy również doradztwo dla komisji przetargowych w zakresie opracowywania specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla przetargów na wykonanie badań.