oferta

Badania społeczności lokalnychInformacje o poglądach, opiniach, postawach i oczekiwaniach lokalnych społeczności to w dzisiejszych czasach istotna wiedza dla władz samorządowych, która niejednokrotnie ma wpływ na sprawne zarządzanie środowiskiem lokalnym, ale także działanie na rzecz partnerstwa i współpracy. 

PBS Humlard oferuje projekty badawcze dla władz samorządowych, m.in:

  • Opinie i oczekiwania mieszkańców na temat warunków życia
  • Opinie mieszkańców odnośnie lokalnych strategii rozwoju
  • Usługi komunalne w opiniach i budżetach gospodarstw
  • Diagnoza stanu edukacji w środowisku lokalnym
  • Poziom satysfakcji klientów z usług urzędu
  • Ewaluacje projektów realizowanych przez władze samorządowe