oferta

Badania satysfakcjiBadania satysfakcji służą zdiagnozowaniu poziomu zadowolenia z produktów, usług, obsługi czy też obecnej sytuacji, np. zawodowej. Są także ważnym narzędziem poznawania potrzeb, dlatego nasze badania projektujemy tak, by uzyskać kluczową dla naszych parterów informację - jaki jest poziom satysfakcji badanych w stosunku do ich oczekiwań?

W badaniach satysfakcji - w zależności od potrzeb naszych partnerów - wykorzystujemy badania ilościowe oraz jakościowe, pozyskując dane za pomocą bezpośrednich lub telefonicznych wywiadów ankieterskich, indywidualnych i grupowych wywiadów, obserwacji czy analiz danych zastanych. 

Przygotujemy dla Państwa wstępną wycenę badania w ciągu 24 godzin od dostarczenia informacji o Państwa projekcie. Wystarczy skorzystać z formularza wyceny