oferta

Badania rynku pracyWspółczesny rynek pracy stawia społeczeństwu coraz to nowe wymagania. Tempo przemian społecznych, gospodarczych i technologicznych wymusza ciągłą gotowość na przeorientowanie naszych postaw, doświadczeń, kompetencji i oczekiwań wobec rynku pracy. W takich warunkach nadrzędnym celem instytucji rynku pracy wydaje się być prowadzenie działań ułatwiających nabywanie doświadczenia zawodowego, nowych kompetencji i kwalifikacji, zawodowych i społecznych oraz wnikliwe monitorowanie rynku pracy, które pozwala na wcześniejsze reagowanie na zmiany zachodzące w jego obrębie.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom kompetentnych i dostosowanych do społecznych potrzeb urzędów pracy, oferujemy kompleksowe analizy lokalnych rynków pracy na terenie całego kraju. Realizujemy m.in.:

  • Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych
  • Diagnoza lokalnego rynku pracy
  • Plany zawodowe i edukacyjne uczniów ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych
  • Ranga Powiatowego Urzędu Pracy we wspomaganiu zatrudnienia na lokalnym rynku pracy
  • Bariery i problemy lokalnego rynku pracy z perspektywy osób bezrobotnych znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy
  • Absolwenci szkół wyższych na rynku pracy
  • Poziom satysfakcji klientów z usług Powiatowego Urzędu Pracy


Zapraszamy do skorzystania z formularza wyceny i przekazania nam podstawowych informacji na temat planowanego przez Państwa badania. Wycenę projektu badawczego otrzymają Państwo w ciągu 24 godzin.