oferta

Badania opiniiBadanie opinii to rodzaj sondowania, którego celem jest pozyskanie informacji na temat preferencji danej grupy lub zbiorowości społecznej. Do niedawna badania te prowadzone były w Polsce wyłącznie na próbach ogólnopolskich i dotyczyły najistotniejszych tematów o zasięgu krajowym. Wraz ze wzrostem świadomości odnośnie potencjału i możliwości wykorzystania badań opinii oraz w związku z prężnym rozwojem branży badawczej i powstaniem mniejszych, lecz równie profesjonalnych - w stosunku do dużych ośrodków - firm badawczych, sondowanie opinii stało się coraz częściej wykorzystywaną metodą badawczą, także w środowiskach społeczności lokalnych czy konsumentów.  

PBS Humlard realizuje kompleksowe projekty badania opinii na terenie całego kraju, wykorzystując szereg metod gromadzenia danych, od bezpośrednich czy telefonicznych wywiadów ankieterskich, przez sondy uliczne, po badania konsumentów w punktach handlowych czy punktach obsługi:

  • Badania przedwyborczne
  • Sondaże partii politycznych
  • Sondaże opinii publicznej na temat spraw społecznych
  • Sondaże rynkowe
  • Badania opinii konsumentów 


Zapraszamy do skorzystania z formularza wyceny. Wstępną wycenę badania otrzymają Państwo w ciągu 24 godzin.