oferta

Badania ewaluacyjneEwaluacja to kompleksowe badanie realizowanego projektu pod względem określonych - na etapie metodologii - kryteriów, do których najczęściej zalicza się skuteczność, trafność, użyteczność, efektywność i trwałość. Kompleksowa analiza poszczególnych kryteriów dostarcza rzetelnych i użytecznych informacji na temat badanego przedsięwzięcia, w szczególności odnośnie zgodności rezultatów z przyjętymi założeniami, efektywności i skuteczności podejmowanych działań, diagnozy mocnych i słabych stron projektu czy ewentualnych zagrożeń dla jego realizacji.

Realizujemy ewaluacje na terenie całego kraju, na każdym etapie realizacji projektu, od badań przed jego rozpoczęciem, przez ewaluacje w trakcie trwania projektu, po badania końcowe. W naszej ofercie badań ewaluacyjnych znajdują się zarówno badania ilościowe (bezpośrednie i telefoniczne wywiady ankieterskie), jak i jakościowe (obserwacje, indywidualne wywiady pogłębione, wywiady grupowe, analizy danych zastanych czy studia indywidualnych przypadków).