metody

Ankieterskie wywiady osobisteKlasyczna metoda polegająca na gromadzeniu danych od respondenta przy użyciu papierowego kwestionariusza ankiety wypełnianego przez ankietera.

Ankieterskie wywiady osobiste to metoda pozyskiwania materiału badawczego, która najczęściej stosowana jest w badaniach społecznych i marketingowych. Jej zaletą jest przede wszystkim bezpośredni kontakt ankietera z respondentem oraz możliwość przeprowadzenia stosunkowo obszernego wywiadu, a tym samym pozyskania informacji na temat złożonych, wielowątkowych zjawisk.

PBS Humlard dysponuje zespołem doświadczonych ankieterów na terenie całego kraju. Zdajemy sobie sprawę, że każdy projekt badawczy jest inny, dlatego ankieterzy wybrani do realizacji danego badania każdorazowo przechodzą szkolenie w zakresie specyfiki projektu oraz narzędzi badawczych.