aktualnosci

Badania kierowców na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad

Na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zrealizujemy dwa badania społeczne dotyczące pozyskiwania przez kierowców źródeł informacji o stanie dróg krajowych w Polsce. Oba projekty badawcze zwiazane z kampanią informacyjną na temat infolinii drogowej 19111. 

Oba badania zrealizowane zostaną na reprezentatywnej próbie 500 kierowców w Polsce.  

Wróć