"Niemożliwe do zbadania jest tylko to, co nie istnieje"